Mapový podklad poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR 2010

Návod na použití mapy

Hodnocení a zobrazení objektů

Každý objekt v mapě je hodnocen od 1 do 3. Hodnocení (počet trojůhelníčků) udává zajímavost, atraktivnost daného objektu. Nejzajímavější objekty mají hodnocení 3 a jsou zobrazeny již při maximálním oddálení mapy. Objekty s nižším hodnocením / se v mapě zobrazí teprve při jejím přiblížení.

Pohyb v mapě

- pomoci ovladačů umístěných v levém horním rohu mapy.

- pomoci myši a tlačítek klávesnice
POSUN - podržením levého tlačtka myši a tažením se lze v mapě posunovat
ZOOM - pomoci kolečka myši lze mapu přibližovat a oddalovat
VÝŘEZ - při stlačení klávesnice Shift, podržením levého tlačtka myši a jejím tažení, lze na mapě vyznačit obdelník, který se následně stane novým výřezem mapy.

Menu objekty

Kliknutím na "menu objekty" v pravém horním rohu mapy lze rozbalit ovladač pro zapínání a vypínání jednotlivých tématických okruhů (vrstev) mapy. Pro opětovné skrytí ovladače slouží červený křížek v horním pravém rohu.

Rychlost mapy

Rychlost mapy ovlivňují následující faktory:
- počet zapnutých tématických okruhů (vrstev). Větší počet najednou zobrazených vrstev zpomaluje aplikaci.
- internetový prohlížeč (např. Mozilla Firefox pracuje s mapou rychleji než Internet Explorer)
- rychlost připojení vašeho počítače k síti internet
- rychlost vašeho počítače

Průhlednost